top of page
Търсене

ГАЯ – градът на „Недра“-та ТИ


Всеки ъгъл в този град е квадратна врата към теб. Всеки камък e отломка от Миналото. Вятърът е тълпа от белите ти призраци. Пръстта е плътта на изпепелените ти образи.

Корените ти ще станат крила. Семената ще бъдат новите ти очи.

Бистрите води на