top of page

Индивидуални уроци по творческо писане

  • Искате да се занимавате с писане

  • Започнали сте книга, която не може да довършите

  • Искате да развиете своя творчески потенциал в областта на писането

  • Имате книга, която се нуждае от драматургичен консултант

   Съвременната магия се нарича изкуство. Едно от най-могъщите оръжия на тази епохата е въображението. Онова, което си мислим. Онова, което си представяме . Онова, за което мечтаем и онова, което сънуваме.

Ние сме обрадени от реализирани идеи и представи. Дрехите, които носим; сградите, които са около нас; предметите – всичко това първо е било в нечий ум. Любимите ни филми; музиката, която обожаваме; картините, които наблюдаваме… И книгите, които са променили живота ни.

   Днес въображението е мощно средство за създаване на виртуални светове (игри), медийни системи (социални мрежи), кино и романи.

   Ако бъде проследена историята на книгата – тя е едно от първитв средства за разпространение на концепции и представи. Книгата е променяла хода в историята на целия свят. Религиите са просто добре разказани истории, докоснали и заразили индивидуалните представи на хората по света.

   А как се осъществява добре разказаната история и от какво се поражда тя? Как се изгражда нейният гръбнак, мускулатурата й и нервната й система? Как се вдъхва живот на една история? И как хората могат да повярват и на най-странните светове?

   През годините изградих свой личен път, който ме доведе до голяма част от отговорите.

   Правилата са само отправни точни на мислене, които могат да ни дадат, но и да ни ограничат. Вече съм готов да споделя онези техники, които няма да ви разкрият „магията“ на писането, а ще Ви провокират да потърсите самата „магия“ във Вас.

Може да се запишете за индивидуални часове по творческо писане при Радослав Гизгинджиев, но за да се отчете нивото Ви, първо трябва да ни изпратите:

  • Кратка творческа биография

Две имена. Информация за контакт. Ако сте създавали свои творчески проекти или сте били част от такива.

  • Задължително една машинописна страница от Ваше произведение (проза, поезия или документален текст)

  • Мотивацията Ви, за да се свържете с Радослав Гизгинджиев за индивидуални уроци

  • Изпращате ни всичко това на имейл: radoslav.g.ev@gmail.com

  • Ще получите обратна връзка от нас до 7 работни дни, в които ще разберете дали сте одобрени за индивидуални часове.

bottom of page